Yad Eğitim
HABERLER
Farkımız
YAD Eğitim ve Danışmanlık; portföyündeki bütün eğitimleri müşterisine hep aynı kalıplarda sunmak yerine, önce

"Eğitim İhtiyaç Analizi" ve "Katılımcı Davranışsal Hedef Çalışması"

aşamalarından geçirip, müşteri beklenti ve ihtiyacına göre yapılandırarak

"Kuruma Özel Eğitim Programları Tasarlamak"

prensibi ile çalışmaktadır.