Eğitimler
HABERLER
EĞİTİMLER
Amaç
Mevduat ürün özellikleri faiz/gelir hesaplamaları ile örnekler ile paylaşılarak her müşteri için uygun bir ürün sunabilme yetkinliği ve yeni ürünleri geliştirilmesi için yaratıcı düşünce yetkinliğinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Programın
Süresi :
1 Gün
Hedef Kitle: Tüm Banka çalışanları için uygundur.