Eğitimler
HABERLER
KREDIBILITE ANALIZI PENCERESINDEN SEKTÖR ANALİZİ

Hedef Kitle: Bankaların Krediler Birimi Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri çalışanları, Şube Yöneticileri , Portföy yetkili ve yönetmenleri
Amaç:

Sektörel özelliklerin (eğitim için 6 temel sektör belirlenmiştir) firmaların finansal tablolarına yansıması ve bu dinamiklere uygun kredi ve teminat koşullarının belirlenmesi konusunda katılımcıların risk analizi yetkinliklerinin gelişimi hedeflenmektedir.
İçerik:
Perakende, Otomotiv, Gıda Toptancısı, Lojistik, Kimya,İnşaat sektörlerinden firma örnekleri ile, her bir sektör için;
  • Faaliyet Döngüsü Temel Özellikleri
  • Finansal Tablolar Temel Özellikleri
  • Sektördeki Vergi Düzenlemeleri,
  • Swot Analizleri
  • Risk Analizleri
  • Kulllanılabilecek Kredi Ürün Özellikleri