Eğitimler
HABERLER
FİNANSIN 3 BOYUTU

Hedef Kitle: Tüm Satış ve Pazarlama ekipleri
Eğitmenler:
Yenal KOÇAK
1. 1. FİNANSAL ( MALİ ) ANALİZ TEKNİKLERİ
Amaç:

Katılımcılara finansal analizin yapısını ve işleyişini anlatmanın yanı sıra, bu 
analize ilişkin tekniklerin bankalardan kredi alınması, şirketlerin değerlendirilmesi 
ve etkin yatırım kararları verilmesi amacıyla şirketler tarafından pratik hayatta 
kullanımına ilişkin bilgilerin uygulamalı örneklerle aktarılması hedeflenmektedir. 

İçerik:
• Temel Muhasebe ve Muhasebe İlkeleri, Mali Analizin Yeri, Önemi 
• Mali Tablolar, Tek Düzen Hesap Planı, Bilanço, Gelir Tablosu, 
• Fon Akım Tabloları 
• Nakit Akım Tabloları 
• Özkaynak Değişim Tabloları 
• Net İşletme Sermayesi Tabloları 
• Enflasyonun Mali Tablolar Üzerindeki Etkileri 
• SPK Tebliği, Fiyat Endeksi ve Düzeltme Katsayıları, Düzeltmeler 
• Mali Analiz Teknikleri 
• Tabloların Analize Uygun Hale Getirilmesi 
• Mali Analiz Çeşitleri Ve Teknikleri 
• Karşılaştırmalı Tablolar 
• Değişim – Trend – Yüzde – Oran Analizleri, 
• Başabaş Noktası Analizi 
• DUPONT Mali Kontrol Sistemi, Finansal Kontrol 

2. 2 FİNANSAL FARKINDALIK
Amaç:

Bu eğitimde katılımcılara finansın temel kavramlarını ve tekniklerini aktarmak, 
katılımcıların finansal terminolojiye aşina olmanın ötesinde karar verme 
süreçlerinde finansal bilgi ve kavramları nasıl kullanacaklarını ve satır aralarını 
okuma yetkinliği kazandırmak amaçlanmaktadır. 

İçerik:
• Finans Piyasaları ve Türkiye Ekonomisi 
• Paranın Zaman Değeri 
• Basit ve Bileşik Faiz Hesaplaması 
• Anüite Hesaplamaları 
• Alternatif Finansman Teknikleri 
• Döviz Piyasaları 
• Spot ve Swap Point Hesaplamaları 
• Future, Forward ve Opsiyon Kontratları 
• Finansal Tabloların Uygulamalı Okunması 
• Risk Ve Getiri 
• Yönetim Kararları İçin Pratik Araçlar 
• Emtia Piyasaları ve Finansal Piyasalar Üzerindeki Etkisi. 
• Projeksiyon Uygulamaları, 2025 Türkiye
3. 3 FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ
Amaç:

Bu eğitimde katılımcılara Dünya, Türkiye, Sektör ve Firmanın yaşadığı veya 
yaşayabileceği finansal riskler hakkında bilgi verilmesi amaçlanmakta ve bu 
risklerin tespiti ve önlemi konusunda metodolojiler üzerinde çalışmalar 
yapılmaktadır. 

İçerik:
• Risk Kavramı, Çeşitleri, Boyutları 
• Kurumsal Risk Yönetimi Tanımı – Özellikler 
• Kurumsal Risk Yönetimi Zorlukları – Konumlandırılma 
• Risk İştahı – Risk Toleransı 
• Kurumsal Risk Yönetimi Metodolojisi 
• Kaynak Maliyeti ve Önemi 
• Risk Yönetim ve Nakit Akış Tablosu 
• Ticaret Döngüsü ve Stok Yönetimi 
• Alternatif Finansman Tekniklerinin Uygulaması 
• Risk Tahmin Yöntemleri