Eğitimler
HABERLER
FİNANSAL YÖNETİM

Hedef Kitle: Bankaların Krediler Birimi Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri çalışanları, Şube Yöneticileri , Portföy yetkili ve yönetmenleri
Amaç:

Bankacıların, firmaların finansman birimlerinin görev ve iş konuları hakkında bilgi sahibi olarak karşı tarafa geçip müşterileri ile empati kurmalarısağlanarak öğrenmeye ve iletişime açık olarak analiz yetkinliklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
İçerik:
  • Finansman Birimi /Yöneticisinin, İşletme İçindeki Yeri ve Etkinliği
  • İşletme Sermayesi Yönetimi
  • Maddi Duran Varlık Yatırımı Kararları, Uygun Finansman Kaynakları Tespiti
  • Şirket Satın Alma Kararları
  • Sermaye Piyasasından Fon Sağlama Kaynakları
  • Borç Yönetimi
  • Finansal Yapıyı Güçlendirici Önlemler