Eğitimler
HABERLER
FİNANSAL TABLOLARDA AKTARMA VE ARINDIRMA İŞLEMLERİ

Hedef Kitle: : Kurumların Finans,Muhasebe ve Mali Analiz ekiplerinde çalışanlar ile bankaların Kurumsal, Ticari ve İşletme Bankacılığı ekiplerinde ve Mali Analiz gruplarında çalışan kişiler
Eğitmenler:
Yenal KOÇAK
Amaç:

Katılımcılara finansal analizin yapısını ve işleyişini anlatmanın yanı sıra, bu analize ilişkin tekniklerin bankalardan kredi alınması, şirketlerin değerlendirilmesi ve etkin yatırım kararları verilmesi amacıyla şirketler tarafından pratik hayatta kullanımına ilişkin bilgilerin uygulamalı örneklerle aktarılması amaçlanmaktadır.
İçerik:
  • Temel Muhasebe Kavramları ve Muhasebe İlkeleri, 
  • Finansal Analizin Önemi 
  • Finansal Olmayan Analizin Önemi 
  • Finansal Tablolar (Bilanço, Gelir Tablosu) 
  • Finansal Analiz Teknikleri  
  • Tabloların Analize Uygun Hale Getirilmesi  
    • Tablolarda Aktarma ve Arındırma İşlemleri 
    • Makyajlanmış Şirket Bilançolarının Aktarma ve Arındırma İşlemleri