Eğitimler
HABERLER
BANKACILAR İÇİN MEVDUAT ÜRÜNLERİ

Hedef Kitle: Tüm Banka çalışanları için uygundur.
Amaç:

Mevduat ürün özellikleri faiz/gelir hesaplamaları ile örnekler ile paylaşılarak her müşteri için uygun bir ürün sunabilme yetkinliği ve yeni ürünleri geliştirilmesi için yaratıcı düşünce yetkinliğinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
İçerik:
  • Mevduat Ürünleri
  • Birikim Ürünleri
  • Yatırım Ürünleri
  • Altın Ürünleri faiz/gelir vergi uygulamaları