Eğitimler
HABERLER
Diğer Eğitimlerimiz
Amaç
Eğitmen : Sezin Boztekin Bu Eğitim İle Katılımcılar; - Seçme ve yerleştirme standartları ve yöntemleri ile ilgili teorik bilgi ve uygulama deneyimi kazanacaklar, - Seçme ve yerleştirmede en etkin yöntem olan yetkinlik bazlı mülakatın nasıl uygulandığını öğrenme imkanı bulacaklar, - Objektif, adil ve tutarlı yetkinlik bazlı değerlendirme becerilerini sergileyebilecekler, - Role play uygulamaları ile bu becerilerini geliştirebileceklerdir.
Eğitmenler: Erkan Dündar
Programın
Süresi :
1 Gün
Hedef Kitle: Genel Katılımcı Kitlesi
Amaç
Eğitimde, İnsan Kaynakları profesyonelinin şirketinin stratejik hedeflerini belirleme ve uygulamada aktif görev alabilmesi için, finansal tabloları ve rekabet unsurunu oluşturan şirket dinamiklerini yorumlayabilmesi yönünde yetkinlik kazandırılması hedeflenmektedir.
Eğitmenler: Yenal KOÇAK
Programın
Süresi :
Gün
Hedef Kitle: Genel Katılımcı Kitlesi