Eğitimler
HABERLER
EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ

Hedef Kitle: Profesyonel olarak ya da bağlı bulunduğu kurumda eğitici olarak yetiştirilmesi hedeflenen tüm çalışanlar
Eğitmenler:
Hale Çinkaya
Amaç:

Eğitim ile sunum arasındaki farkı anlamaları, Öğrenme prensiplerine hakim olmaları, Eğitimin ihtiyaca yönelik şekilde tasarımını yapabilmeleri, Eğitim öncesi doğru hazırlıklar yapabilmeleri, Sınıf coğrafyasını ve sınıf alanını , öğrenmeye yardımcı olacak şekilde kullanabilmeleri, Bedenin , ellerin ve ses tonunun öğrenmeyi destekleyici kaynaklar olarak kullanabilmeleri, Zamanı etkin kullanabilmeleri, Flipchart ve görselleri eğitim verirken doğru ve etkili kullanmaları, Sahne becerilerini geliştirmeleri, Eğitimi sistematik ve düzenli bir organizasyon içinde bütünlükle verebilmeleri, Planlı ve etkili eğitim açılışı ve kapanışları yapabilmeleri, Zor katılımcıları yönetebilmeleri ve soruları etkin yanıtlayabilme ,becerilerini edinmeleri hedeflenmektedir.
İçerik:
  • Eğitim nedir? Neden Gerekli? Eğiticinin Görevleri
  • Eğiticinin sahip olması gereken temel özellikler
  • Sunum Planlama Aşamaları
  • Oturma Düzeni ve Ekipman Kullanımı
  • Etkileyici Açılışlar
  • Eğitimde İletişimin Unsurları
  • Soruları Yanıtlama
  • Zor Katılımcıları Yönetme
  • Eğitimin Yapısal Unsurları
  • Akılda Kalıcı Kapanışlar
konularında ipuçları bulacak ve bilgilerinizi tazeleyeceksiniz.