Eğitimler
HABERLER
Beceri ve Yetkinlik Geliştirme Eğitimleri
Amaç
Bu eğitimde katılımcıların: Sunumda vermek istedikleri mesajları netleştirmeleri, Katılımcı profilini analiz edebilmeleri, Dinleyicilerde aciliyet hissi yaratacak bir sunum hazırlamaları ve sunmaları. Sahnede sınırlı bir zaman içinde sunumlarını yapısal bir şekilde sunabilmeleri. Ses, sessizlik, Beden, salon coğrafyası, eller gibi unsurların etkin kullanılması . Sunumlarda açılış, öykü, video, görselleri doğru ve amaca yönelik olarak kullanabilmeleri . Dinleyicilerle etkileşim kurma becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir
Eğitmenler: Hale Çinkaya
Programın
Süresi :
2 Gün
Hedef Kitle: Sunum hazırlayan, ekiplerine, müşterisine ya da yönetime sunum yapan herkes
Amaç
Ekip çalışanlarının, kurum içi ve dışında kurmakta oldukları iletişimde oluşabilecek aksaklıklar ve yol açabileceği problemler hakkında farkındalık kazandırılması hedeflenmektedir.
Eğitmenler: Hale Çinkaya
Programın
Süresi :
2 Gün
Hedef Kitle: Tüm Çalışanlar
Amaç
Eğitim ile sunum arasındaki farkı anlamaları, Öğrenme prensiplerine hakim olmaları, Eğitimin ihtiyaca yönelik şekilde tasarımını yapabilmeleri, Eğitim öncesi doğru hazırlıklar yapabilmeleri, Sınıf coğrafyasını ve sınıf alanını , öğrenmeye yardımcı olacak şekilde kullanabilmeleri, Bedenin , ellerin ve ses tonunun öğrenmeyi destekleyici kaynaklar olarak kullanabilmeleri, Zamanı etkin kullanabilmeleri, Flipchart ve görselleri eğitim verirken doğru ve etkili kullanmaları, Sahne becerilerini geliştirmeleri, Eğitimi sistematik ve düzenli bir organizasyon içinde bütünlükle verebilmeleri, Planlı ve etkili eğitim açılışı ve kapanışları yapabilmeleri, Zor katılımcıları yönetebilmeleri ve soruları etkin yanıtlayabilme ,becerilerini edinmeleri hedeflenmektedir.
Eğitmenler: Hale Çinkaya
Programın
Süresi :
2 Gün
Hedef Kitle: Profesyonel olarak ya da bağlı bulunduğu kurumda eğitici olarak yetiştirilmesi hedeflenen tüm çalışanlar
Amaç
Bu eğitimde katılımcıların, zamanı etkin kullanırken, aynı zamanda içinde bulundukları stres koşullarını da yönetebilmeleri için ipuçları verilmesi amaçlanmaktadır.
Eğitmenler: Hale Çinkaya
Programın
Süresi :
2 Gün
Hedef Kitle: Aktif çalışma ortamında yaşam sürdüren tüm bireyler
Amaç
Bu eğitimde katılımcıların, özellikle seçme ve satın alma davranışları açısından kadın psikolojisini, Türkiye’de ve Dünya’da kadının satın alma tercih ve istatistiklerini bulacaklar ve ürünlerinin bu bağlamda konumlandırılması ile ilgili ipuçları edineceklerdir.
Eğitmenler: Hale Çinkaya
Programın
Süresi :
1 Gün
Hedef Kitle: Hedef kitlesi “KADIN” olan kurumların satış ve pazarlama ekipleri